Mediation

U kunt zich aanmelden voor Mediation wanneer u een conflict heeft met uw partner, uw ex-partner, binnen uw gezin, familie of andere belangrijke personen in uw leven. Een conflict waar uzelf niet meer uit kunt komen en welke een grote negatieve impact heeft op uw welzijn.
U wordt uitgenodigd voor gezamenlijke mediationsessies. Toke gaat u begeleiden om samen weer rustig te kunnen communiceren, echt te luisteren naar elkaar en meer bewust te worden van de achterliggende oorzaken van het conflict . In de mediation verhelderen we welke gezamenlijke belangen u heeft, welke gezamenlijke behoeften en belangrijke levenswaarden. De intentie is om samen te kunnen gaan werken aan een oplossing die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Met het aanmelden voor mediation geven u en uw systeem (ex)-partner, gezin, familie, dierbaren) aan dat er een basis is voor en een wens tot positieve verandering.
Toke begeleidt u om deze verandering te bewerkstelligen en om nieuwe toekomstige hindernissen samen aan te kunnen gaan.