VOORZORGSMAATREGELEN M.B.T. HET CORONAVIRUS

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en specifiek de richtlijnen aangaande de vrijgevestigde praktijk.

Voor actuele informatie kunt u het RIVM raadplegen op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

Algemene maatregelen

Heeft u milde verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn e.d. blijf dan thuis.
Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen, was uw handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.


In de praktijk zijn de volgende extra maatregelen getroffen:

Wachtkamer

Deze is heringericht o.a. door afwasbare stoelen te plaatsen, op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te ontsmetten met de handgel of uw handen te wassen in de toiletruimte volgens de aangegeven regels; indien u dit wenst kunt u vervolgens plastic handschoentjes aantrekken. Het koffieapparaat is uitgeschakeld. Boeken, tijdschriften, de krant  e.d. zijn weggehaald.
Er zijn tissues en er staan prullenbakjes met een voetpedaal.
Tussen de cliëntafspraken zit een ruime tijdsruimte (15 tot 30 minuten), zodat hygiënische maatregelen kunnen plaatsvinden.


Toiletruimte

Voor de toiletruimte gelden strikte hygiënische regels waarvoor de nodige voorzieningen in orde zijn gemaakt. De regels staan duidelijk aangegeven en cliënten dienen deze op te volgen.


Behandelruimte

Deze is heringericht o.a. afwasbare stoelen en afwasbare tafel.
Indien nodig wordt er een scherm geplaatst tussen u en de psycholoog.
Op de tafel staan handgel, tissues en papieren zakdoekjes.
Het koffieapparaat in de behandelruimte wordt alleen door de psycholoog bediend. U dient uw kopje zelf te plaatsen op het dienblad, het gaat vervolgens meteen de afwasmachine in.