Individuele therapie voor kinderen en jeugdigen

De ontwikkeling van een kind verloopt vaak goed. Er kan veel gebeuren waarvoor de basis en de veerkracht van het kind sterk genoeg zijn. In bepaalde periodes, door bepaalde ervaringen of door ingrijpende gebeurtenissen, kan het zijn dat uw kind wel behoefte heeft aan deskundige begeleiding. U merkt dit als ouder en besluit uw kind aan te melden voor therapie.

In het eerste telefonische contact nemen u en Toke door wat er speelt en wat u zorgen baart. We maken een eerste afspraak meestal met u en uw kind samen. Na dit gesprek maken we een aantal afspraken waarop uw kind zelf komt voor sessies met Toke. Belangrijke voorwaarde is dat uw kind zich op haar / zijn gemak voelt, zich veilig voelt en vertrouwen heeft in het samen met Toke werken aan haar / zijn problematiek. We werken concreet en specifiek aan het probleem middels praten, tekenen, beleven.

Voor een kind is het belangrijk om beter te gaan begrijpen hoe haar / zijn probleem is ontstaan, en zich hier geruster en vrijer over te gaan voelen. Het is prettig voor het kind om het probleem zelf goed te kunnen benoemen, erover te kunnen praten en thuis met haar / zijn ouders nog beter te kunnen delen.

Toke gebruikt in de sessies met het kind allerlei methodieken uit de psychologie en psychotherapie zoals bijvoorbeeld: emdr, mindfulness, cognitieve en gedragstherapie, rollenspel, tekeningen, directieve therapie. Met uw kind wordt doorgesproken wat zij / hij thuis kan doen aan haar of zijn probleem. Wat we hierover afspreken geven het kind en Toke samen vorm in de therapie. Dit kan zijn: registreren, schrijven, tekenen, oefenen met anders denken en anders doen en zich zo beter gaan voelen. Kinderen zijn heel creatief, inventief en slim in het zelf vinden van een oplossing voor hun problematiek zodra zij zich er vrijer, bewuster en rustiger over voelen. Afstemming, overleg en samenwerking met u als ouder is een belangrijk onderdeel van de therapie voor uw kind.