Problematiek van kinderen

 

Sociaal-emotionele- en gedragsproblemen van kinderen, jeugdigen en adolescenten zoals onhandelbaar gedrag, angstig of teruggetrokken gedrag, eenzaamheid, depressiviteit, agressiviteit, moeilijkheden in contacten met leeftijdgenoten, gepest worden of zelf pesten, slaap- of eetproblemen, verslaving, grensoverschrijdend gedrag, zelfbeschadiging, traumatische ervaring(en);

Opvoedingsvragen en problemen die samenhangen met ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, omgangsregeling, verlies en rouwverwerking, verhuizing, seksueel misbruik;

Schoolproblemen zoals problemen met concentratie- of motivatie, het leren, in het contact, faalangst, gepest worden, schoolangst, studiekeuze;

Ontwikkelingsproblemen van kinderen, opvallend gedrag, stilstand in de ontwikkeling of juist een hele snelle ontwikkeling, gevoeligheid, terugkerende lichamelijke klachten als buikpijn en hoofdpijn;

Spanningen in het gezin tussen ouders en kinderen, kinderen onderling en ouders onderling over opvoeding en het omgaan met elkaar;