Ouderschapsbegeleiding

Het kan gebeuren dat u als ouder of ouders vastloopt in het opvoedingsproces tussen u en uw kind(eren); de negatieve emoties overheersen.

Middels ouderschapsbegeleiding helpt Toke u om helder te krijgen wat de achterliggende oorzaken hiervan zijn. U wordt zich hiervan bewust, krijgt een beter begrip van de factoren die een rol spelen bij het vastlopen in de opvoeding. Vervolgens gaan we werken aan een meer constructief ouderschap waarin het vertrouwen tussen u en uw kind herstelt, u een positieve opvoeder kunt zijn en kunt genieten van het ouderschap. Met de intentie uw kind optimaal te stimuleren tot positieve groei en ontwikkeling.