Over Toke Ausems – Achtergrond en registraties

Toke Ausems is geboren in december 1955 en opgegroeid in Brabant. Op jonge leeftijd ontstond bij haar de passie om te gaan werken met mensen. In 1974 behaalde zij haar Gymnasium diploma en in 1981 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1991 heeft zij de Psychologen & Pedagogen praktijk Toke Ausems opgericht:

Een praktijk voor volwassenen, jeugdigen en kinderen die door hun eigen ontwikkeling, door levensgebeurtenissen die zich voordoen en/of situationele factoren behoefte hebben aan begeleiding en therapie.

Toke heeft zich o.a. gespecialiseerd in de Directieve therapie, Gezinstherapie, Relatietherapie, Cliëntgerichte psychotherapie, EMDR, EFT (emotion focused therapie).

In de periode vanaf 1991 heeft Toke met ruim 5000 cliënten in een therapeutische relatie mogen werken. Kijk bij item ‘Kwaliteit’ voor meer informatie over de deskundigheid en ervaring van Toke. Sinds de oprichting van de praktijk is deze uitgegroeid tot een grote praktijk, de cliënten komen uit de regio Eindhoven en soms van verder.

Registraties:
• GZ-psycholoog BIG, Gezondheidszorgpsycholoog met BIG-nummer 09051142325
• Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
* Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
* Supervisor voor Kinder- en Jeugd psychologen, Orthopedagogen, SKJ geregistreerden
• EMDR-Therapeut VEN
• EFT-Therapeut, erkend door ISEFT Level C
* EFT-Relatietherapeut, erkend door ISEFT Level A

Toke staat bij het NIP geregistreerd als:
• Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg
• Registerpsycholoog NIP / Kinder- en Jeugd
* Supervisor Kinder- en Jeugd
• Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP

Lidmaatschappen bij:

Door haar jarenlange ervaring in het werken met mensen van alle leeftijden en met allerlei hulpvragen heeft Toke Ausems een brede ervaring en deskundigheid opgebouwd, welke zij regelmatig toetst en verder ontwikkelt middels intervisie, deskundigheidsbevordering en collegiaal overleg.
De eigen specifieke werkwijze van Toke Ausems, waarin zij verschillende psychologische benaderingen en methodieken toepast, afgestemd op de persoonlijkheid en problematiek van de cliënt, leidt tot helderheid en nieuwe mogelijkheden voor de cliënt om positiever en gelukkiger te kunnen leven en krachtiger om te kunnen gaan met de levensvragen die zich aandienen.
Toke Ausems is moeder van Charlotte (1984) en de tweeling Willem en Isabelle (1987)

NIP Nederlands Instituut van Psychologen
VPeP Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
VEN Vereniging EMDR Nederland