Relatietherapie

Gewerkt wordt aan een open communicatie tussen de partners, afgestemd aan eigen tempo en mogelijkheden van de cliënten.
Concrete opdrachten vloeien voort uit de sessies en dragen ertoe bij, dat thuis het proces verder gaat. De relatietherapie kan als doel hebben om de relatie te verbeteren, wederzijds contact, vertrouwen, openheid en een betere communicatie te bereiken, de intimiteit en seksualiteit te verbeteren, behoeften en verlangens beter op elkaar af te stemmen, oud zeer samen te verwerken, samen de onderlinge relatie positiever leren combineren met ouderschap en werk.
En ook wanneer de liefde over is en het voortzetten van de relatie onmogelijk voelt, samen ervoor te kunnen gaan om zo goed mogelijk de partnerrelatie te stoppen en wél wanneer er kinderen zijn, als ouders zo positief mogelijk in contact en afstemming te blijven.