Cliënten kunnen zich op eigen initiatief aanmelden of in overleg met de huisarts, de GGD, de school, de werkgever of andere verwijzende instanties.
U (volwassene, ouder, jeugdige of verwijzer) kunt zich telefonisch aanmelden door uw naam en telefoonnummer op het antwoordapparaat in te spreken.

Telefoonnummer: 040 – 2861101

Toke Ausems belt u zelf binnen enkele dagen terug.
In het telefonisch contact wordt kort informatie uitgewisseld over uw aanmeldingsreden, de werkwijze van de praktijk, de kosten, de wijze van betalen en een eerste afspraak gemaakt.

Wachttijd:
In een periode dat er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen wordt dit vermeld op het antwoordapparaat en op deze website.

Actuele wachttijd:
U kunt zich aanmelden door in te spreken op het antwoordapparaat van de praktijk 040-2861101. U kunt zich tevens aanmelden door uw contactgegevens te mailen, graag hierbij uw telefoonnummer vermelden. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.