Supervisie

Voor psychologen, gedragskundigen, pedagogen, hulpverleners binnen het kinder- en jeugd werkveld.

Voor de registratie Kinder – en Jeugdpsycholoog NIP en de (her)registratie SKJ kunt u bij Toke supervisie volgen. U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar de praktijk met uw vraag en gegevens en/of uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat van de praktijk.

Mailadres: info@praktijktokeausems.nl
Telefoonnr: 040 – 286 1101