Over de Praktijk

De Psychologen Pedagogenpraktijk van Toke Ausems werkt middels intervisie, overleg en doorverwijzing in samenwerking met psychologen, pedagogen en andere gezondheidszorgdisciplines in het beroepsveld. De praktijk kenmerkt zich door een sterk persoonlijke en deskundige benadering. Het persoonlijke contact en de optimale afstemming tussen cliënt en therapeut staat voorop. Belangrijke criteria zijn: eerlijkheid, integriteit, privacy van de cliëntgegevens.

  • In haar praktijk werkt Toke Ausems intensief samen met:

De heer Renny de Bruyn
Fysiotherapeut, Osteopaat en NLP master

Mw. drs. Toke Ausems
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Psycholoog NIP / Kinder & Jeugdpsycholoog NIP
Supervisor Kinder & Jeugdpsycholoog NIP
Orthopedagoog / Master NLP

Stationsstraat 4 | 5664 AS Geldrop | T: 040 – 2861101