Taxatie en diagnostiek

Het inventariseren en meer bewust worden van de problematiek, de onderliggende oorzaken en de factoren welke van belang zijn en hebben geleid tot de problemen; door gericht vragen te stellen wordt de relevante informatie uitgewisseld en verzameld, soms wordt aan u gevraagd vragenlijsten in te vullen en vervolgens wordt met u besproken en afgestemd wat er nodig is aan behandeling.