De kwaliteit van de behandeling c.q. het ‘In Therapie zijn’ bij Toke,staat bekend als hoog. Het merendeel van de cliënten meldt zich bij Toke aan, op basis van de aanbeveling en positieve referentie van een bekende, vriend(in), collega, buurtgenoot, familielid, verwijzer. De sterke kwaliteit is ondermeer tot stand gekomen door de uitgebreide, langdurige, brede, intensieve werkervaring van Toke, gevoed door de uitgebreide en professionele bijscholing van Toke.

Toke kan hierdoor optimaal afstemmen op de cliënt en haar / zijn problematiek, zowel in houding, benadering als methodiek van behandeling. Als persoon heeft Toke de vaardigheid en het empatisch vermogen om samen met de cliënt een vertrouwelijke, oprechte en persoonlijke therapeutische relatie teweeg te brengen. De kracht van de Therapeutische Relatie is voor Toke dé basisvoorwaarde om een goed en vruchtbaar therapeutisch proces voor de cliënt op gang te brengen.

1974Gymnasium diploma, St. Oelbert te Oosterhout
1981Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam

35 jaar werkervaring in haar beroep:

 • 4 jaar in de residentiële hulpverlening aan jeugdigen in Amsterdam
 • 6 jaar als docente psychologie en pedagogiek aan MBO en HBO
 • 25 jaar in de psychologen en pedagogen praktijk

Bijscholing / opleidingen:
Vanaf het afstuderen in 1981 tot heden volgt Toke Ausems ieder jaar intensief deskundigheidsbevorderende opleidingen en bijscholings-cursussen in het vakgebied van de Psychologie en de Psychotherapie.

O.a. gevolgd, zich eigen gemaakt: 

 • Directieve therapie
 • Diagnostiek
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Sociale Vaardigheden trainen
 • Oplossingsgerichte Therapie
 • NLP (neuro linquistisch programmeren)
 • Cognitieve therapie
 • Ouderschaps – begeleiding
 • EMDR (Eye Movement Desentisation Reprocessing)
 • Mindfulness
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • EFT (Emotion Focused Therapy)
 • Mediation

8 beginnende therapeuten dusdanig ingewerkt in de beroepsuitvoering dat zij vervolgens aangenomen zijn bij een grotere instelling waar zij konden starten met een gespecialiseerde opleidingsplaats en /of op basis van de ervaring opgedaan bij Toke, een eigen praktijk gestart zijn.

 • Allerlei cursussen m.b.t. allerlei problematieken binnen de vakgebieden psychologie/psychotherapie/pedagogiek
 • Zelf deelnemend aan intensieve intervisiegroepen met collega’s
 • Individuele supervisie en leertherapie
  Behandelvormen:
 • Individuele Therapie aan Volwassenen
 • Individuele Therapie aan Jong-volwassenen en Adolescenten
 • Individuele Therapie aan Jeugdigen en Kinderen
 • Bij de individuele therapieën kan het gebeuren dat wanneer dit wenselijk is voor de cliënt, de partner, ouder (s), familieleden betrokken worden bij de behandeling.
 • RelatieTherapie
 • Gezins-Systeemtherapie
 • Echtscheiding-begeleiding: met beide ouders middels gezamenlijke gesprekken komen tot een goed lopend co-ouderschap c.q. een omgangsregeling voor de kinderen, waarmee alle partijen zo goed mogelijk verder kunnen. Indien wenselijk kunnen de kinderen betrokken worden bij de gesprekken, individueel en /of middels gezinsgesprekken.
 • Mediation voor individuen, organisaties en bedrijven
 • Ouders begeleiden bij het ouderschap en het opvoeden.