Toke Ausems dient zich in haar werkwijze te houden aan de Beroepscode van het NIPwww.psynip.nl.

Deze Beroepscode is opgesteld door het NIP in het belang van de cliënt en de psycholoog.
De basisprincipes van de Beroepscode zijn : verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig.
In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

De Beroepscode NIP ligt ter inzage in de therapieruimte.

Mocht het zo zijn dat het handelen van Toke Ausems door de cliënt als onzorgvuldig c.q. onwenselijk wordt ervaren dan hanteert Toke de volgende werkwijze om dit samen door te nemen en samen tot een zo afgestemd mogelijke oplossing te komen:

1 Rechtstreekse communicatie tussen de cliënt en therapeut
2 Samen een afspraak maken, welke kosteloos is voor de cliënt
3 Second opinion bij een collega-psycholoog, de huisarts, de verwijzer
4 Een gesprek met cliënt-therapeut en een mediator
5 Cliënt kan te rade gaan bij de Beroepsvereniging waar therapeut actief lid is: het NIP

Tijdens het eerste therapiecontact, de intake, informeert Toke de cliënt over het NIP, de Beroepscode, en de werkwijze op het gebied van de behandeling en de formele procedures. Middels het Behandelcontract wordt samen doorgenomen wat belangrijk is en een handtekening geplaatst. Tevens krijgt de cliënt een betalings- en werkovereenkomst, welke zowel door de cliënt als door Toke wordt ondertekend.