Verandering in beleid en stellingname Praktijk Toke Ausems

Per 1 januari 2017 gaat de Psychologenpraktijk Toke Ausems werken op geheel autonome basis. Dit betekent dat u in psychologische behandeling c.q. therapie kunt komen bij Toke zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Aanmelden kan zonder (en met) verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer. De behandeling wordt door u betaald en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is 100% gewaarborgd.

Ethiek en Visie

De ethiek van Toke is in essentie gebaseerd op het wezenlijke uitgangspunt: wat ik voor mijn kinderen, partner, familie, dierbaren, vrienden, mijzelf wenselijk acht, vind ik eveneens wenselijk voor de cliënten waarmee ik werk.

Toke heeft besloten om trouw te blijven aan haar ethiek, criteria van mens zijn en dit in het bijzonder bij het uitoefenen van haar vak en daarmee trouw te blijven aan onder andere de basisprincipes van de universitair geschoolde psycholoog, zoals geformuleerd door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) in haar beroepscode; de meest recente versie is neergeschreven in 2015. Deze basisprincipes zijn: Verantwoordelijkheid, Integriteit, Respect en Deskundigheid.

Kenmerkend voor het beroep van psychologen is de professionele autonomie en het maken van eigen afwegingen. De psycholoog is daarom zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden, ook in een klachtenprocedure.

Voor meer informatie zie:
www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html

Naamgeving

Toke Ausems noemt haar beroep A&E Psycholoog, Autonome Expertise Psycholoog.

Autonoom: 
Zelfstandig, van het Grieks Autos (zelf) en nomos (wet). Iemand die autonoom is voorziet in haar/zijn eigen levensonderhoud en vormt haar/zijn meningen geheel vanuit zichzelf. Zij/hij laat zich door niemand `de wet voorschrijven`.

Expertise:
 Het kunnen en weten van experts, waaronder verstaan wordt hun uitgebreide kennis van het vak en kennis opgedaan door langdurige ervaring. Door deze kennis kan de expert problemen analyseren en vereenvoudigen en kunnen deze problemen met grote vaardigheid worden opgelost.

Het huidige zorgstelsel met haar plichten en voorschriften

Het huidige zorgstelsel met haar nieuwe plichten en voorschriften voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen e.d. druist volledig in tegen de ethiek, normen, waarden en criteria van Toke Ausems. Deze en de basisprincipes van het psychologenberoep worden in dit zorgstelsel op geen enkele wijze gewaarborgd.

Uitgangspunten voor een goed therapeutisch proces zijn veiligheid (in de breedste zin van het woord) en betrouwbaarheid. De therapeutische relatie heeft een optimale basis van vertrouwelijkheid nodig om een wezenlijk therapeutisch proces op gang te brengen. Wat er nu geëist en voorgeschreven wordt veegt in één klap de basis van de therapeutische relatie van tafel.

Wilt u informatie over de nieuwe plichten en voorschriften dan kunt u verder lezen in bijgevoegd document

PrivacyenPsychotherapie.pdf