Verandering in beleid en inname positie
Per 1 januari 2017 is de Psychologenpraktijk Toke Ausems gaan werken op geheel autonome basis. Dit betekent dat u (of uw kind) in psychologische behandeling c.q. therapie kunt komen bij Toke zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Dit houdt in dat u de behandeling zelf betaalt en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens 100% gewaarborgd blijft. Toke heeft voor deze werkwijze gekozen omdat zij dit een ethische en beroepsmatige plicht vindt ter waarborging van uw privacy en ook een basisvoorwaarde om een therapeutisch proces aan te gaan.

Praktijk Toke Ausems hanteert een papieren dossier dat alleen voor u en Toke toegankelijk is. Toke Ausems gaat geen persoonlijke gegevens van u digitaal registreren en verspreiden. Samen wordt besproken en bepaald wat er gebeurt met uw gegevens. De therapie en de psychologische behandeling bij Toke Ausems blijft een vertrouwelijk proces tussen u en de praktijk Toke Ausems.

Aanmelden kan zonder (en met) verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer.
Bij de eerste afspraak krijgt u een betalingsovereenkomst mee in tweevoud, één voor u en één retourneert u aan Toke Ausems.

Bezoek voor meer informatie hierover de pagina Veranderingen beroepenveld, waar de praktijk een actueel blog bijhoudt.

Volwassenen
U kunt zich aanmelden zonder (en met) verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer. U betaalt de behandeling zelf.

Kinderen en jeugdigen
Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van de kinder- en jeugdhulpverlening. Toke heeft geen contracten afgesloten met de gemeenten. Ouders betalen zelf de kosten van de behandeling.

Tarief
Het tarief van alle type behandelingen (behalve relatietherapie) is € 150,- per sessie van 60 minuten.
In overleg kan een kindersessie 45 minuten duren, dan is het tarief € 115,-.
Relatietherapie duurt 90 minuten per sessie en kost € 240,-. In de regel wordt dit bedrag verdeeld tussen de partners.

Telefonische consulten
Telefonische consulten zijn mogelijk en worden in rekening gebracht conform het geldende tarief.

Contact
De praktijk van Toke Ausems is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken.
Telefoonnummer: 040 – 2861101

Merendeels treft u mijn inspraak op het antwoordapparaat. U kunt uw boodschap en telefoonnummer inspreken
waarna u door mij wordt teruggebeld op een moment dat ik voor u de tijd kan nemen. Dit kan soms enkele dagen duren.

Contact via mail info@praktijktokeausems.nl