Individuele therapie voor volwassenen

U meldt zich aan voor therapie omdat u last hebt van negatieve gevoelens en emoties. U voelt zich bijvoorbeeld verdrietig, angstig, gekwetst, eenzaam, hopeloos, oververmoeid. U voelt zich machteloos in uw denken en doen om uw situatie te veranderen.

In de therapie spreken we samen over uw huidige gevoel en problematiek. Middels de therapie gaat u zelf beter begrijpen hoe het komt dat u zich zo voelt. We verhelderen uw ontwikkeling, uw hechtingsprocessen, uw positie in uw gezin van herkomst, uw levensloop en uw actuele levenssituatie. Het wordt voor u duidelijk wat u mist, wat u nodig heeft, verlangt, wat u wilt veranderen en wat hierin mogelijk is.
U leert uw gevoelens van boosheid en teleurstelling op een assertieve manier te uiten, u kunt uw belastende gevoelens aanvaarden, beter voelen en verdragen. U kunt er weer zijn voor uzelf met al uw emoties, de pijnlijke en de prettige. Middels het therapeutische proces komt u in uw eigen kracht en kunt u de verantwoordelijkheid voor uw welzijn en geluk in eigen hand nemen.

De therapie van Toke is een persoonsgerichte benadering. In de therapie staat u als gehele persoon centraal. Het kan zijn dat u zich aanmeldt met een specifieke klacht of problematiek. Deze klacht of problematiek gaan we in de therapie benaderen in de context van uw persoonlijkheid en uw leven c.q. ontwikkeling.

Toke is geschoold in vele vormen en methodieken van de psychologie en de psychotherapie. In de therapie bij Toke staat u als unieke persoon centraal en volgt als vanzelf de therapeutische benaderingswijze en de vorm die voor u adequaat is. Basisvoorwaarden voor een goed therapeutisch proces zijn voor Toke: de therapeutische relatie tussen u en Toke, empathie, betrouwbaarheid, echtheid, openheid, vertrouwen. In de therapie zijn bewust voelen, denken en doen onderdeel van het proces. Door de therapie gaat u uzelf beter begrijpen, ervaren, gevoelsmatig beleven, aanvaarden en komt u in uw eigen oorspronkelijke kracht. Vanuit uw zelf en vanuit uw eigen kracht kunt u de werkelijkheid beter aan en genieten van uw leven; u voelt zich autonoom en verbonden.