Ethiek en Visie

De ethiek van Toke is in essentie gebaseerd op het wezenlijke uitgangspunt: wat ik voor mijn kinderen, partner, familie, dierbaren, vrienden, mijzelf wenselijk acht, vind ik eveneens wenselijk voor de cliënten waarmee ik werk.

Toke heeft besloten om trouw te blijven aan haar ethiek, criteria van mens zijn en dit in het bijzonder bij het uitoefenen van haar vak en daarmee trouw te blijven aan onder andere de basisprincipes van de universitair geschoolde psycholoog, zoals geformuleerd door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) in haar beroepscode; de meest recente versie is neergeschreven in 2015. Deze basisprincipes zijn: Verantwoordelijkheid, Integriteit, Respect en Deskundigheid.

Kenmerkend voor het beroep van psychologen is de professionele autonomie en het maken van eigen afwegingen. De psycholoog is daarom zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden, ook in een klachtenprocedure.

Voor meer informatie zie:
www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html