Het huidige zorgstelsel met haar plichten en voorschriften

Het huidige zorgstelsel met haar nieuwe plichten en voorschriften voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen e.d. druist volledig in tegen de ethiek, normen, waarden en criteria van Toke Ausems. Deze en de basisprincipes van het psychologenberoep worden in dit zorgstelsel op geen enkele wijze gewaarborgd.

Uitgangspunten voor een goed therapeutisch proces zijn veiligheid (in de breedste zin van het woord) en betrouwbaarheid. De therapeutische relatie heeft een optimale basis van vertrouwelijkheid nodig om een wezenlijk therapeutisch proces op gang te brengen. Wat er nu geëist en voorgeschreven wordt veegt in één klap de basis van de therapeutische relatie van tafel.

Wilt u informatie over de nieuwe plichten en voorschriften dan kunt u verder lezen in bijgevoegd document

PrivacyenPsychotherapie.pdf